× Home About The Residence Floor Plan Gallery My Neighbourhood Contact
Cantilever
Structure
จากความสมดุลสู่ดีไซน์เหนือธรรมชาติ
I Sukhumvit ใช้การออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม
ด้วยระบบคานที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารโดยไม่มีเสาค้ำยันด้านหน้า
ช่วยให้เพิ่มพื้นที่ด้านล่างให้ความรู้สึกโล่ง โปร่งในทุกมุมมอง
Natural
Craft
ผิวสัมผัสของวัสดุที่เลือกใช้มาจากแนวคิดที่ต้องการให้ธรรมชาติ
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
I Sukhumvit ต้องการที่จะถ่ายทอดสุนทรีย์แห่งการพักผ่อน
ท่ามกลางความวุ่นวายในตัวเมืองอย่างแท้จริง
Balancing
In your life
สระว่ายน้ำระบบคลื่นว่ายน้ำทวนกระแสเพิ่มสุขภาพที่ดี
และทัศนียภาพที่รื่นรมย์ผ่านชั้นบนสุดของ I Sukhumvit
ห้องรับรองที่ให้มากกว่าความหรูหรา
ด้วย Vaulted Ceiling เปิดรับแสงจากธรรมชาติ
และความรู้สึกเย็นสบายจากการถ่ายเทของอากาศที่ดี
สระว่ายน้ำระบบคลื่นว่ายน้ำทวนกระแส
เพิ่มสุขภาพที่ดี และทัศนียภาพที่รื่นรมย์
ผ่านชั้นบนสุดของ I Sukhumvit
ห้องรับรองที่ให้มากกว่าความหรูหรา
ด้วย Vaulted Ceiling
เปิดรับแสงจากธรรมชาติ
และความรู้สึกเย็นสบาย
จากการถ่ายเทของอากาศที่ดี
 
Timeless
Perfection
Pride
Space
พื้นที่ด้านล่างที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ทุก lifestyle
สามารถจัดสรรส่วนหน้าให้เป็นมุมรับรองสำหรับสถานที่ทำงาน
หรือพื้นที่สังสรรค์สำหรับอยู่อาศัย ด้วยเพดานสูง 6 เมตร
พร้อมลิฟต์ส่วนตัวและที่จอดรถ 6 คัน
 
Pride
Space
พื้นที่ด้านล่างที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ทุก lifestyle สามารถจัดสรรส่วนหน้าให้เป็นมุมรับรองสำหรับสถานที่ทำงาน หรือพื้นที่สังสรรค์สำหรับอยู่อาศัย ด้วยเพดานสูง 6 เมตร พร้อมลิฟต์ส่วนตัวและที่จอดรถ 6 คัน
 
 
Wealthy
Living
สุนทรียแห่งการพักผ่อนด้วยความเรียบง่ายอย่างมีระดับ
สะท้อนผ่านการดีไซน์สไตล์โมเดิร์นที่เหนือกาลเวลา
แรงบันดาลใจจากความปราณีตของธรรมชาติ
สู่การเลือกวัสดุที่มีคุณภาพเพื่อที่สุดแห่งการอยู่อาศัย
ของคนในครอบครัว
 
 
Wealthy
Living
สุนทรียแห่งการพักผ่อนด้วยความเรียบง่ายอย่างมีระดับ
สะท้อนผ่านการดีไซน์สไตล์โมเดิร์นที่เหนือกาลเวลา
แรงบันดาลใจจากความปราณีตของธรรมชาติ
สู่การเลือกวัสดุที่มีคุณภาพเพื่อที่สุดแห่งการอยู่อาศัย
ของคนในครอบครัว
 
 
Home-Tech
Make your life easier
 
ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สู่ความสมดุลของชีวิตที่ปรารถนาและสุขภาพที่ยั่งยื่น
ทั้งระบบ Home Automation เพิ่มความปลอดภัย
และความสะดวกสบายภายในบ้าน
สระว่ายน้ำระบบคลื่นว่ายน้ำทวนกระแสเพื่อสุขภาพที่ดี
และทัศนียภาพที่รื่นรมย์ผ่านชั้นบนสุดของ I Sukhumvit
 
 
Home-Tech
Make your life easier
ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่ความสมดุลของชีวิตที่ปรารถนาและสุขภาพที่ยั่งยื่น ด้วยระบบ Home Automation เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายภายในบ้าน สระว่ายน้ำระบบคลื่นว่ายน้ำทวนกระแสเพื่อสุขภาพที่ดี และทัศนียภาพที่รื่นรมย์ผ่านชั้นบนสุดของ I Sukhumvit
 
CONTACT
ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการและรับข้อเสนอสุดพิเศษ